Huub van de Wiel

Huub van de Wiel gelooft dat organisaties die gaan excelleren, organisaties zijn, die in staat zijn om te ontdekken hoe ze échte commitment en betrokkenheid van hun mensen krijgen. Het gaat om gezamenlijk te leren – op elk niveau in de organisatie – ten behoeve van de klanten. Een mooie stelling van Peter Senge.

Om dit te realiseren werkt Huub vanuit Lead2Learn samen met klanten aan het vergroten van de impact van leiderschap met als doel de executiekracht van de organisatie te vergroten. Het stimuleren van een lerende organisatie. Hierbij hanteert hij een totaalaanpak waarbij hij de strategie verbindt met operationele activiteiten. Daarbij zet hij taal en tools in, in combinatie met het ontwikkelen van alle talenten binnen de organisatie. Veranderprocessen worden hierdoor op een pragmatische manier vormgegeven met veel energie, enthousiasme en plezier. Zijn overtuiging is dat niets op zichzelf staat. Alles heeft invloed op alles.

Samen met Bharet Bhansing heeft hij deze visie mogen verwezenlijken, waarbij een grote organisatie in 3,5 jaar meer impact creëerde door hogere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en bedrijfsresultaten. Iedereen was betrokken en iedereen participeerde in deze fantastische reis. Ook Bharet en Huub leerden zelf veel.

Na deze reis hadden Bharet en Huub de behoefte deze reis grondig te evalueren en om iedereen deelgenoot te maken van deze ervaring. Niet enkel door een inspirerend verhaal op te schrijven, maar juist een handzaam boek vol handvatten te maken. Het boek van Van de Wiel, Bhansing en Hoogerwerf (journalist) zal najaar 2023 verschijnen.

Huub van de Wiel